We have updated our cookie policy to reflect recent changes in the UK/EU law concerning the use of cookies and tracking technologies. We use cookies on this website (including the page you are currently viewing) to ensure that the site functions smoothly and to help us understand how we can improve it. If you continue without changing your settings, you are agreeing to receive all cookies from the SLA website.

or view our cookie policy to find out more

Show Menu | Show Sidebar (Login/Search)

Welcome to the School Library Association

The School Library Association is committed to supporting everyone involved with school libraries, promoting high quality reading and learning opportunities for all.

You are using a low-resolution or small-screen device. Please use the links "Show Menu" and "Show Sidebar" at the top of the page to navigate through the site.


Introduction to the SLA in Welsh

Er bod y School Library Association (SLA) yn gymdeithas â'i chanolfan ym Mhrydain, mae ganddi lawer o aelodau drwy Ewrop ac mewn llefydd eraill yn y byd. Mae croeso i bawb sydd ag ymroddiad i ddatblygiad llyfrgelloedd ysgolion ymuno â'r gymdeithas. Mae ein holl ddeunyddiau ar gael yn Saesneg.

Yn ogystal â rhoi cyngor i'n haelodau, yr ydym yn darparu cyhoeddiadau a chyrsiau hyfforddiant ac yn cyhoeddi ein cylchgrawn adolygu The School Librarian. Mae gennym ganghennau lleol a rhanbarthol yng Nghymru a Lloegr yn ogystal â changhennau cenedlaethol yn yr Alban, yng Ngogledd Iwerddon ac yng Ngweriniaeth Iwerddon. Yr ydym yn ymgyrchu dros ddatblygiad llyfrgelloedd ysgolion a dros lyfrgellwyr ysgol. Yn 2004 sefydlon ni Wobr Llyfrgellydd Ysgol y Flwyddyn yr SLA er mwyn codi ymwybyddiaeth o amrywiaeth yr arfer dda sy'n bodoli mewn llyfrgelloedd ysgolion. Yr ydym hefyd yn hybu llyfrgelloedd ysgolion drwy ddathlu Dydd Rhyngwladol Llyfrgelloedd Ysgolion ar ddydd Llun cyntaf mis Hydref.

Ein Datganiad Cenhadol

  • Yr ydym yn credu bod gan bob disgybl yr hawl i ddarpariaeth llyfrgell ysgol effeithiol. Mae'r SLA wedi'i hymrwymo i gefnogi pawb sydd yn ymwneud â llyfrgelloedd ysgolion ac i hyrwyddo cyfleoedd darllen a dysgu safonol i bawb.

Croesawir unrhyw ymholiadau (yn Saesneg os gwelwch yn dda) am lyfrgelloedd ysgolion ym Mhrydain.


New to the SLA?    About Us     What we have done in the past year     Your local branch     Show introductions to the SLA in other languages Other Languages

Short introductions to the SLA are available in:
Cymraeg | Čeština | Deutsch | Español | Gàidhlig | Italiano | Nederlands | Polski | Português | Русский | Shqip | Svensk | 简体中文 | 繁體中文

Booking Now Open

 

Aston Logo 2019 WebThis year's joint SLA and CILIP YLG weekend course - "Building Identity, Building Readers" will be held on 21 to 23 June 2019 at the Aston Conference Centre, Aston University, Birmingham.

Residential and Saturday day delegate places are now sold out, but places are available to Friday and Sunday day delegates. SLA and CILIP Members qualify for a large discount on the course fee. For more information please see the 2019 Weekend Course page. 

Join the SLA for:

Advice and Information

By Phone · By E-Mail · Online · By Post

Training

Regional Courses · Weekend Residential Course · Members' Days

Publications

Practical Guidelines · Quarterly Journal · Book Recommendations

Branches

UK and Éire Network · Local Support · Courses & Events

Advocacy

Making the case for School Libraries & School Library Services

A significant voice

At Regional and National Level

Online Resources

Promotional Materials · Teaching and Learning Resources

Discounts

Reduced prices and special offers

SLA Newsfeed

Jun
14
2019

Alligator's Mouth Award 2019

SLA Blog post

Jun
14
2019

Space book giveaway

SLA Blog post

Jun
13
2019

Profile of Ros Harding

SLA Blog post

Jun
12
2019

Member Benefits

Member giveaway - The Good Thieves

Jun
12
2019

Job Vacancies, Highgate School

Library Assistant, Highgate School

Jun
11
2019

Stig book competition

SLA Blog post

Jun
11
2019

School Librarian of the Year Award

Announcement of the 2019 Honour List